تبلیغ در سایت

تبلیغات در این سایت در قسمتهای سمت راست و چپ در صفحه اصلی می باشد. که می تواند بصورت متنی و بنر و فلش باشد. هزینه تبلیغات در سایت بهترین آرایشگاههای تهران ماهانه ۱۰۰ هزار تومان می باشد. برای اطلاعات بیشتر و درخواست خود با شماره ۸۸۴۲۹۶۷۶ تمایس بگیرید.